Trường THCS Phong Thạnh Tây B

http://edu09.gate.edu.vn


Thời khoá biểu năm học 2014 - 2015 áp dụng từ ngày 16/03/2014

Thời khoá biểu năm học 2014 - 2015 áp dụng từ ngày 16/03/2014

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (BUỔI CHIỀU)
Trường THCS Nghi Xuân ( Thực hiện từ ngày 16/03/2015 )
                       
    10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10
Thứ 2 1 LÝ-A.Thảo TOÁN-Ð.Hoàn SINH-V.Nga NN-Hằng SỬ-P.Thuý VĂN-Duyên VĂN-Nhân LÝ-Đ.Huyền LÝ-HoàngThuỷ TOÁN-Loan
2 NN-Dân TOÁN-Ð.Hoàn LÝ-A.Thảo LÝ-HoàngThuỷ VĂN-Duyên LÝ-Đ.Huyền VĂN-Nhân SINH-V.Nga NN-Hằng CN-Ðức
3 TOÁN-Hương GDCD-Phúc NN-Dân VĂN-Huệ LÝ-Đ.Huyền SINH-V.Nga SỬ-P.Thuý NN-Tuyết VĂN-Duyên VĂN-Nhân
4 TCAV-Dân LÝ-Đ.Huyền TOÁN-Hương VĂN-Huệ NN-Hằng GDCD-Phúc NN-Tuyết CN-Ðức VĂN-Duyên TC VĂN-Nhân
5 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
Thứ 3 1 VĂN-Duyên CN-Huy VĂN-Huệ ĐỊA-NgôHiền HOÁ-Quang TC TOÁN-Hưng LÝ-Đ.Huyền VĂN-Nhân SINH-Lai SỬ-Tâm
2 VĂN-Duyên SỬ-P.Thuý VĂN-Huệ CN-Ðức TOÁN-P.Sơn LÝ-Đ.Huyền TOÁN-Hưng VĂN-Nhân TIN-Sen SINH-Lai
3 CN-Huy HOÁ-Quang SỬ-P.Thuý TOÁN-P.Sơn CN-Ðức SỬ-Tâm TC VĂN-Nhân LÝ-Đ.Huyền TC VĂN-Duyên TIN-Sen
4                    
5                    
Thứ 4 1 SINH-Hoà TIN-Ð.Hà ĐỊA-NgôHiền TCAV-Ái SINH-Lai HOÁ-Quang VĂN-Nhân SỬ-P.Thuý TIN-Sen TC TOÁN-Loan
2 TOÁN-Hương SINH-Hoà TIN-Ð.Hà SINH-Lai SỬ-P.Thuý TIN-Sen CN-Ðức VĂN-Nhân ĐỊA-NgôHiền TD-Nguyên
3 TOÁN-Hương VĂN-Nhân TD-Nguyên TIN-Ð.Hà TD-Cường NN-Ái TC TOÁN-Hưng ĐỊA-NgôHiền CN-Ðức HOÁ-LêHuyền
4 TIN-Ð.Hà VĂN-Nhân CN-Ðức TD-Cường HOÁ-Quang ĐỊA-NgôHiền TIN-Sen TD-Nguyên HOÁ-LêHuyền NN-Ái
5 TD-Tuyến NN-Ái TC TOÁN-Hương HOÁ-Quang TC TOÁN-Hưng TD-Cường HOÁ-LêHuyền CN-Ðức TD-Nguyên TIN-Sen
Thứ 5 1 SỬ-N.Thuý NN-Ái HOÁ-Quang TC TOÁN-P.Sơn CN-Ðức TIN-Sen ĐỊA-NgôHiền NN-Tuyết TC TOÁN-Hưng LÝ-HoàngThuỷ
2 TD-Tuyến HOÁ-Quang TD-Nguyên LÝ-HoàngThuỷ TOÁN-P.Sơn CN-Ðức NN-Tuyết TC TOÁN-Hưng SỬ-N.Thuý NN-Ái
3 TC TOÁN-Hương TCAV-Ái CN-Ðức SỬ-N.Thuý TOÁN-P.Sơn TD-Cường HOÁ-LêHuyền TD-Nguyên NN-Hằng TOÁN-Loan
4 CN-Huy TD-Nguyên TOÁN-Hương NN-Hằng TD-Cường NN-Ái CN-Ðức HOÁ-LêHuyền GDCD-D.Thuỷ TOÁN-Loan
5 HOÁ-Quang CN-Huy TOÁN-Hương TD-Cường NN-Hằng TOÁN-P.Sơn TD-Nguyên TIN-Sen HOÁ-LêHuyền GDCD-D.Thuỷ
Thứ 6 1 ĐỊA-NgôHiền VĂN-Nhân TIN-Ð.Hà HOÁ-Quang VĂN-Duyên CN-Ðức TIN-Sen GDCD-Phúc TOÁN-Ð.Hoàn NN-Ái
2 TIN-Ð.Hà TD-Nguyên HOÁ-Quang TOÁN-P.Sơn VĂN-Duyên NN-Ái GDCD-Phúc SỬ-P.Thuý TOÁN-Ð.Hoàn ĐỊA-NgôHiền
3 SỬ-N.Thuý NN-Ái GDCD-Phúc TOÁN-P.Sơn ĐỊA-NgôHiền HOÁ-Quang SỬ-P.Thuý TOÁN-Ð.Hoàn CN-Ðức VĂN-Nhân
4 NN-Dân ĐỊA-NgôHiền SỬ-P.Thuý CN-Ðức TIN-Ð.Hà VĂN-Duyên TOÁN-P.Sơn TOÁN-Ð.Hoàn SỬ-N.Thuý VĂN-Nhân
5 HOÁ-Quang SỬ-P.Thuý NN-Dân SỬ-N.Thuý GDCD-Phúc VĂN-Duyên TOÁN-P.Sơn TIN-Sen TD-Nguyên CN-Ðức
Thứ 7 1 NN-Dân TIN-Ð.Hà VĂN-Huệ GDCD-Phúc NN-Hằng TC VĂN-Duyên LÝ-Đ.Huyền TOÁN-Hưng LÝ-HoàngThuỷ HOÁ-LêHuyền
2 VĂN-Duyên LÝ-Đ.Huyền NN-Dân VĂN-Huệ TIN-Ð.Hà SỬ-Tâm TD-Nguyên HOÁ-LêHuyền TOÁN-Hưng LÝ-HoàngThuỷ
3 LÝ-A.Thảo TOÁN-Ð.Hoàn TCAV-Dân NN-Hằng LÝ-Đ.Huyền TOÁN-P.Sơn NN-Tuyết TC VĂN-Huệ VĂN-Duyên SỬ-Tâm
4 GDCD-Phúc TC TOÁN-Ð.Hoàn LÝ-A.Thảo TIN-Ð.Hà TCAV-Dân TOÁN-P.Sơn SINH-V.Nga NN-Tuyết NN-Hằng TD-Nguyên
5 SH-A.Thảo SH-Ð.Hoàn SH-Dân SH-Huệ SH-Phúc SH-Nga SH-Tuyết SH-Đ.Huyền SH-Hằng SH-HoàngThuỷ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây